Kundeservice

Hvilke personoplysninger og hvorfor?

Når du kontakter vores kundeservice, behandler vi de personoplysninger, du har angivet.

Formålet med at behandle dine personoplysninger er, at vi kan arbejde med din sag.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at arbejde med din sag og i at give dig god service. Derudover kan dine oplysninger blive behandlet, for at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser, herunder lovgivning såsom “produktsikkerhedsloven”.

Hvor længe gemmer vi oplysningerne?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe sagen (kravet, klagen osv.) er under behandling, og vi sletter sådanne oplysninger, to år efter sagsbehandlingen er afsluttet.

Vi kan også gemme dine personoplysninger i længere tid, hvis det er nødvendigt for at fastlægge, håndhæve eller gøre indsigelser mod retskrav.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Oliver Twist kan dele dine personoplysninger med andre virksomheder inden for den koncern, som Oliver Twist er en del af, samt med samarbejdspartnere, for eksempel når der leveres IT-ydelser. Disse modtagere behandler kun dine personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores instruktioner. Oliver Twist træffer alle de passende juridiske, teknologiske og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre at dine personoplysninger behandles sikkert og med en tilstrækkelig grad af sikkerhed, når de overføres til eller deles med denne udvalgte type modtagere.

Oliver Twist kan også dele dine personoplysninger med andre virksomheder, der behandler dine personoplysninger uafhængigt og uden for vores kontrol. Vi deler kun dine oplysninger med disse virksomheder for at opfylde vores forpligtelser over for dig. Når dine personoplysninger bliver delt med disse virksomheder, der er uafhængige dataansvarlige, bliver dine personoplysninger behandlet i overensstemmelse med, hvad der står beskrevet i disse virksomheders privatlivspolitikker.

Oliver Twist kan også dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtet i henhold til loven til at gøre dette eller ved mistanke om kriminel aktivitet.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil primært blive behandlet i EU/EØS, men de kan også blive overført til et land uden for EU/EØS, såsom USA, for eksempel, hvis vi deler din information med andre virksomheder i den koncern, som Oliver Twist er en del af.

Oliver Twist vil kun overføre dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS, hvis der er juridiske grunde til at gøre dette, og hvis der er tilstrækkelig garanti for, at dine personoplysninger vil blive behandlet på lovlig vis. I sådanne tilfælde vil Oliver Twist træffe alle de passende juridiske, teknologiske og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre at dine personoplysninger behandles sikkert og med en tilstrækkelig grad af sikkerhed, der er sammenlignelig med det sikkerhedsniveau, der ydes i EU/EØS.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Oliver Twist træffer de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at beskytte dine personoplysninger.

Hvad er dine rettigheder?

Læs om dine rettigheder her.

Kontakt, spørgsmål og klager

Læs her blandt andet om, hvordan du kan kontakte Oliver Twist.

Forbrugerpanel
DIBS - Payments made easy