Rettigheder

Du har visse særlige juridiske rettigheder, som du kan håndhæve over for os. Nedenfor følger en oversigt over disse rettigheder.

Ret til adgang/uddrag fra registeret

Du har ret til at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Efter anmodning fra dig vil vi uden omkostninger give dig en skriftlig oversigt over vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Forudsat at det er teknologisk muligt – hvilket afgøres af Oliver Twist – har du også ret til at anmode om, at vi overfører disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, der behandles gennem automatiserede systemer og er baseret på en kontrakt med dig eller dit samtykke.

Rettelse af fejlagtige oplysninger

Du har ret til at anmode om, at vi retter fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger om dig selv.

Sletning af visse oplysninger

Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger på visse betingelser, for eksempel hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for det formål, vi indsamlede oplysningerne til, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, og du har trukket dette samtykke tilbage, hvis du gør indsigelse mod en vurdering af legitime interesserer, som vi har foretaget, og vores belæg for vores legitime interesse mangler, hvis dine personoplysninger blev behandlet på ulovlig vis, eller hvis dine personoplysninger skal slettes for at opfylde en juridisk forpligtelse.

I visse tilfælde må vi gemme dine personoplysninger på trods af din anmodning på grund af lovkrav såsom lovgivning vedrørende regnskab og skat, eller hvis vi for eksempel igen skal have adgang til dem for at fastlægge, håndhæve eller gøre indsigelser mod et krav.

Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger

Du har ret til at kræve en begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde. Hvis du for eksempel har bestridt det forhold, at dine personoplysninger er korrekte, kan du anmode om en begrænsning af behandlingen i en periode, der giver os mulighed for at kontrollere, om dine personoplysninger er korrekte.

Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger

Du har på visse betingelser ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling, der er baseret på vores legitime interessers retsgrundlag. Vi kan dog fortsætte behandlingen af dine oplysninger på trods af din indsigelse, hvis vi har vægtige legitime grunde til behandlingen, som opvejer dine personlige interesser.

Forbrugerpanel
DIBS - Payments made easy