Jobansøgere

Hvilke personoplysninger og hvorfor?

Hvis du ansøger om et job eller en praktikplads hos Oliver Twist, behandler vi de oplysninger, som du deler med os i din ansøgning og i løbet af rekrutteringsprocessen. Oplysningerne omfatter dit navn, din adresse, dit cpr-nummer, dine kontaktoplysninger (e-mailadresse og telefonnummer), karakterer, referencer, eksamensbeviser og andre oplysninger, som du angiver i din ansøgning (såsom dit CV og følgebrev).

De behandlede personoplysninger indsamles direkte fra dig, hvis du kontakter Oliver Twist personligt eller via e-mail. Oplysningerne kan også indsamles gennem en af de virksomheder, som Oliver Twist samarbejder med i forbindelse med rekrutteringen.

I tilfælde af at du går videre i rekrutteringsprocessen, vil vi måske også tjekke din baggrund i samarbejde med en ekstern virksomhed. Forud for et sådant baggrundstjek vil virksomheden kontakte dig og anmode om sit samtykke samt give dig yderligere information om behandlingen af dine personoplysninger.

Vores retsgrundlag for behandling af personoplysninger, der vedrører dig som en af vores jobansøgere, er vores legitime interesse i at modtage din ansøgning og gennemføre en rekrutteringsproces i forbindelse med den stilling, du har ansøgt, dit samtykke (hvor relevant) og i at opfylde vores forpligtelser og udøve vores og/eller dine rettigheder i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen – for eksempel i det tilfælde, at vi bliver genstand for krav i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen.

 Med støtte i vores legitime interesser bliver dine personoplysninger behandlet med henblik på:

Med dit samtykke behandles dine personoplysninger for at gemme dine oplysninger til eventuelle fremtidige rekrutteringsprocesser, der kan være relevante for dig. Bemærk at du til enhver tid kan trække et sådant samtykke tilbage.

Hvor længe gemmer vi oplysningerne?

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå de ovenfor beskrevne formål. Når det kommer til den del af vores behandling af dine personoplysninger, der er baseret på vores legitime interesser, behandler vi generelt ikke dine personoplysninger, efter rekrutteringsprocessen er afsluttet. For at kunne udøve vores rettigheder i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen kan vi være nødt til at gemme dokumenterne i din ansøgning, efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, i den periode det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning. Hvis du accepterer, at vi gemmer dine personoplysninger til eventuelle fremtidige rekrutteringsprocesser, gemmer vi dem, så længe du accepterer dette, eller indtil vores formål ikke længere er relevant.

Vi kan også gemme dine personoplysninger i længere tid, hvis det er nødvendigt for at fastlægge, håndhæve eller gøre indsigelser mod retskrav.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Oliver Twist kan dele dine personoplysninger med andre virksomheder inden for den koncern, som Oliver Twist er en del af, samt med samarbejdspartnere, for eksempel når der leveres IT-ydelser. Disse modtagere behandler kun dine personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores instruktioner. Oliver Twist træffer alle de passende juridiske, teknologiske og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre at dine personoplysninger behandles sikkert og med en tilstrækkelig grad af sikkerhed, når de overføres til eller deles med denne udvalgte type modtagere.

Oliver Twist kan også dele dine personoplysninger med andre virksomheder, der behandler dine personoplysninger uafhængigt og uden for vores kontrol. Vi deler kun dine oplysninger med disse virksomheder for at opfylde vores forpligtelser over for dig. Når dine personoplysninger bliver delt med disse virksomheder, der er uafhængige dataansvarlige, bliver dine personoplysninger behandlet i overensstemmelse med, hvad der står beskrevet i disse virksomheders privatlivspolitikker.

Oliver Twist kan også dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtet i henhold til loven til at gøre dette eller ved mistanke om kriminel aktivitet.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil primært blive behandlet i EU/EØS, men de kan også blive overført til et land uden for EU/EØS, såsom USA, for eksempel, hvis vi deler din information med andre virksomheder i den koncern, som Oliver Twist er en del af.

Oliver Twist vil kun overføre dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS, hvis der er juridiske grunde til at gøre dette, og hvis der er tilstrækkelig garanti for, at dine personoplysninger vil blive behandlet på lovlig vis. I sådanne tilfælde vil Oliver Twist træffe alle de passende juridiske, teknologiske og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre at dine personoplysninger behandles sikkert og med en tilstrækkelig grad af sikkerhed, der er sammenlignelig med det sikkerhedsniveau, der ydes i EU/EØS.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Oliver Twist træffer de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at beskytte dine personoplysninger.

Hvad er dine rettigheder?

Læs om dine rettigheder her.

Kontakt, spørgsmål og klager

Læs her blandt andet om, hvordan du kan kontakte Oliver Twist.

 

 

Forbrugerpanel
DIBS - Payments made easy