Samarbejdspartnere

Hvilke personoplysninger og hvorfor?

Som en del af vores forretningsaktiviteter kan vi behandle oplysninger vedrørende dig.

Det er oplysninger, vi måtte have modtaget fra din arbejdsgiver, i det tilfælde at vi har en kontrakt eller en anden forretningsforbindelse med dem, såsom hvis du optræder som virksomhedens underskriver eller står angivet som kontaktperson for en specifik kontrakt eller en bestemt sag. Derudover kan vi have modtaget personoplysninger fra dig direkte, hvis du har kontaktet os direkte pr. telefon eller e-mail eller har givet dit visitkort (eller andre kontaktoplysninger) til en af Oliver Twists repræsentanter. Indsamling af disse oplysninger kan også ske, når vi selv indsamler information ved at søge efter kontaktpersoner hos virksomheder, som vi gerne vil indgå en forretningsrelation med.

De oplysninger, som vi typisk behandler om dig, er din e-mailadresse, dit navn, dit telefonnummer, din arbejdsplads og din stillingsbetegnelse. Hvis din virksomhed har en kunderelation med Oliver Twist, behandler vi også oplysninger vedrørende kundesagen, såsom kundenummer, adgangskode til kundens konto, noter om aktiviteter vedrørende sagen, præferencer og ordrehistorik, transaktionsdata, fakturaoplysninger, betalingsoplysninger og oplysninger relateret til underskrivelsen af kontrakten og gennemførte kreditværdighedsundersøgelser (hvis relevant).

Hvis du har en virksomhedsrelation med os som enkeltmandsvirksomhed, kan dit cpr-nummer, kontonummer og bopælsadresse/faktureringsadresse blive behandlet ud over de oplysninger, der står beskrevet ovenfor, hvis dette er nødvendigt, for at Oliver Twist kan identificere dig som en kunde og opfylde formålene i overensstemmelse med følgende.

Formålet med, at vi behandler dine personoplysninger, er at kunne kommunikere med dig for at vedligeholde eller skabe en forretningsrelation med dig og/eller den organisation, du repræsenterer, og hvor det er nødvendigt for at kunne gennemføre og administrere kontraktforholdet med din arbejdsgiver, håndtere køb og leveringer, fakturaer/betalinger og kommunikere med dig inden for rammerne af kontraktforholdet. Hvor det er relevant, skal vi også behandle dine oplysninger med det formål at opfylde vores juridiske forpligtelser, f.eks. i henhold til lovgivningen vedrørende regnskab, produktsikkerhed og produktansvar.

Vores retsgrundlag for behandling af oplysningerne er vores kontrakt med dig eller den organisation, du repræsenterer (hvor det er relevant) og/eller vores legitime interesser i at kommunikere med dig som følge af din faglige egenskab. Kommunikationen kan indeholde oplysninger vedrørende din forretningsforbindelse med Oliver Twist, nyheder og events, som vi mener, du kunne være interesseret i, og er en del af vores bestræbelser på at vedligeholde og etablere en god forretningsrelation med dig.

Behandlingen af oplysninger vedrørende vores regnskab eller for at håndtere retskrav udføres i de pågældende tilfælde også med støtte i Oliver Twists juridiske forpligtelser i overensstemmelse med lovgivning relateret til regnskab, produktsikkerhed og produktansvar.

I forbindelse med indgåelse af en ny kontrakt eller en anden forretningsrelation kan vi være nødt til at indsamle og behandle visse oplysninger vedrørende dig, hvis vi er forpligtet til at gøre dette som følge af særlige bestemmelser, der er fastsat i henhold til økonomiske sanktioner, eksportkontrol, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og markedsmisbrug. Oplysningerne indsamles gennem vores leverandørers compliance-systemer og kan bestå af oplysninger vedrørende udgivelser i medierne (herunder billeder), lovovertrædelser, personer i politisk udsatte positioner og andre særlige kategorier af personoplysninger, der er relevante for os at have kendskab til i den pågældende kontekst. Oplysninger, som vi behandler angående lovovertrædelser, omfatter oplysninger om enhver udelukkelse fra kommercielle aktiviteter, hvidvaskning eller andre kriminelle handlinger. Oplysninger vedrørende personer i politisk udsatte positioner omfatter information om, hvordan du, nogen tæt på dig eller en af dine kollegaer er en såkaldt person i en politisk udsat position, og hvor det er relevant, navn, personnummer og job/stilling for en sådan politisk udsat person. Vores retsgrundlag for at behandle disse personoplysninger er, at vi i de pågældende tilfælde skal kunne overholde de særlige regler, der gør sig gældende i forhold til økonomiske sanktioner, eksportkontrol, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og markedsmisbrug samt kunne gøre indsigelse mod et retskrav.

Hvor længe gemmer vi oplysningerne?

Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde den kontrakt, vi har indgået med den organisation, du repræsenterer, behandler vi oplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at kunne administrere det kontraktmæssige forhold og udøve vores rettigheder og forpligtelser i forbindelse med den anden kontraktpart. Derefter kan vi gemme nogle af dine personoplysninger i længere tid, hvis vi ved lov er forpligtet til at gøre dette (f.eks. til vores regnskab), eller hvis vi vurderer, at vi har ret til at gøre dette som følge af vores legitime interesser.

Vi kan også gemme dine personoplysninger i længere tid, hvis det er nødvendigt for at fastlægge, håndhæve eller gøre indsigelser mod retskrav.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Oliver Twist kan dele dine personoplysninger med andre virksomheder inden for den koncern, som Oliver Twist er en del af, samt med samarbejdspartnere, for eksempel når der leveres IT-ydelser. Disse modtagere behandler kun dine personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores instruktioner. Oliver Twist træffer alle de passende juridiske, teknologiske og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre at dine personoplysninger behandles sikkert og med en tilstrækkelig grad af sikkerhed, når de overføres til eller deles med denne udvalgte type modtagere.

Oliver Twist kan også dele dine personoplysninger med andre virksomheder, der behandler dine personoplysninger uafhængigt og uden for vores kontrol. Vi deler kun dine oplysninger med disse virksomheder for at opfylde vores forpligtelser over for dig. Når dine personoplysninger bliver delt med disse virksomheder, der er uafhængige dataansvarlige, bliver dine personoplysninger behandlet i overensstemmelse med, hvad der står beskrevet i disse virksomheders privatlivspolitikker.

Oliver Twist kan også dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtet i henhold til loven til at gøre dette eller ved mistanke om kriminel aktivitet.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil primært blive behandlet i EU/EØS, men de kan også blive overført til et land uden for EU/EØS, såsom USA, for eksempel, hvis vi deler din information med andre virksomheder i den koncern, som Oliver Twist er en del af.

Oliver Twist vil kun overføre dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS, hvis der er juridiske grunde til at gøre dette, og hvis der er tilstrækkelig garanti for, at dine personoplysninger vil blive behandlet på lovlig vis. I sådanne tilfælde vil Oliver Twist træffe alle de passende juridiske, teknologiske og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre at dine personoplysninger behandles sikkert og med en tilstrækkelig grad af sikkerhed, der er sammenlignelig med det sikkerhedsniveau, der ydes i EU/EØS.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Oliver Twist træffer de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at beskytte dine personoplysninger.

Hvad er dine rettigheder?

Læs om dine rettigheder her.

Kontakt, spørgsmål og klager

Læs her blandt andet om, hvordan du kan kontakte Oliver Twist.

 

 

Forbrugerpanel
DIBS - Payments made easy