Kontakt & klagomål

Kontakt och frågor

Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss enklast på info@oliver-twist.dk eller tel: +45 66 15 71 17.

Klagomål

Om du har klagomål avseende Oliver Twist behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till en tillsynsmyndighet (t.ex. Datainspektionen i Sverige eller tillsynsmyndigheten i något annat land inom EU). Vänligen finn mer information om tillsynsmyndigheterna här https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Forbrugerpanel
DIBS - Payments made easy