Information om personuppgifter

House of Oliver Twist tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet. Denna information riktar sig till dig som har en relation till House of Oliver Twist A/S (“Oliver Twist”).

Personuppgiftsansvarig

House of Oliver Twist A/S (Herman Krügers Eftf. A/S), org. nr. 556571-7039, 49298218, Børstenbindervej 1, DK-5230 Odense, Danmark är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Cookies

När du besöker www.oliver-twist.se (”Webbplatsen”) använder vi cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår Information om cookies.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser än Oliver Twists webbplatser. Oliver Twist ansvarar inte för sådana andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella webbplatsen.

Ändringar i denna information

Oliver Twist förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna information. Varje sådan ändring publiceras här på Webbplatsen

Senaste uppdateringen av denna information: 2019-02-07

 

 

Forbrugerpanel
DIBS - Payments made easy