Sekretesspolicy för oliver-twist.se

Denna sekretesspolicy förklarar hur House of Oliver Twist A/S behandlar dina personuppgifter. Sekretesspolicyn gäller för personuppgifter som du ger till oss, eller som vi samlar in via www.oliver-twist.se (“webbplatsen”).

Vi är den personuppgiftsansvarige – hur kontaktar du oss?

House of Oliver Twist (“Oliver Twist”, “oss”, “våra”, “vi”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter som vi har tagit emot om/från dig. Se vår kontaktinformation nedan.

House of Oliver Twist A/S (Herman Krügers Eftf. A/S)
Børstenbindervej 1
DK-5230 Odense

Tel: +45 66 15 71 17
E-post: info@oliver-twist.dk
CVR: 49298218

Syftet med användning av personuppgifter

När du besöker vår webbplats samlar vi in uppgifter om dig och din användning av webbplatsen. Vi samlar också in cookies.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande syfte:
• Kundservice och support
• Webbplatsoptimering och statistik för användning av webbplatsen
Nedan finner du mer information om varje syfte, inklusive den rättsliga grunden för vår behandling.

Till dig som kontaktar vår kundservice

Vilka typer av personuppgifter använder vi och varför använder vi dina personuppgifter?

När du kontaktar vår kundservice behandlar vi de personuppgifter du anger för att administrera din förfrågan. De juridiska rättigheterna till denna behandling är vår och ditt berättigade intresse av att hantera ditt ärende. Dina uppgifter kan också behandlas för att uppfylla våra juridiska förpliktelser, jämför lagstiftning som t.ex. ”Produktsäkerhetslagen”.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter så länge som fallet (reklamationen, klagomålet osv.) pågår och raderar uppgifterna 2 år från utgången av reklamationen, se köplagen.
Vi kan också lagra dina personuppgifter en längre tid om det är nödvändigt för att uppfylla en laglig skyldighet som kräver behandling i förhållande till gällande lag, eller så att vi kan fastslå, verkställa eller försvara juridiska krav.

Till dig som besöker vår webbplats

Vilka typer av personuppgifter använder vi?

Vi använder följande kategorier av personuppgifter:
• Cookiedata
• IP-adress

Varför använder vi dina personuppgifter?

När du besöker vår webbplats samlar vi in uppgifter om din IP-adress (se också vår cookiepolicy). Vi använder tredjepartscookies för att samla in och lagra dina uppgifter när du besöker vår webbsida – läs hur du avaktiverar cookies i din webbläsare. Dessa uppgifter samlas in för att optimera användarupplevelsen på vår webbplats. Dessutom används uppgifterna för att utarbeta statistik för användning av webbplatsen. Den legitima grunden för denna hantering är vårt legitima intresse i att ha en välfungerande webbplats.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter raderas automatiskt hos Google efter 50 månader. De registrerade och lagrade uppgifterna förvaras dock av Oliver Twist så länge de kan dra nytta härav, och så länge det anses nödvändigt, dock inte längre än den gällande lagstiftningen på området tillåter. Därefter raderas alla uppgifter, vilket sker utan varsel.
Vi kan också lagra dina personuppgifter en längre tid om det är nödvändigt för att uppfylla en laglig skyldighet som kräver behandling i förhållande till gällande lag, eller så att vi kan fastslå, verkställa eller försvara juridiska krav.

Vidarebefordran av dina personuppgifter

Endast medarbetare som har ett verkligt behov av att få åtkomst till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete, har åtkomst till dessa. Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredjepart används endast för att erbjuda dig de ovannämnda tjänsterna eller om det krävs enligt lagstiftningen.

Oliver Twist vidarebefordrar dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

• Webbyråer
• Google
• CMS-system
• Offentliga myndigheter

Våra samarbetspartners och leverantörer måste följa Oliver Twists instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter. Det är dessutom vårt ansvar att lagring och behandling sker i överensstämmelse med lagstiftningen om uppgiftsskydd.

Oliver Twist kan också dela dina personuppgifter med andra företag som behandlar dina personuppgifter oberoende, utan att vi kan kontrollera hur personuppgifterna behandlas. Det kan t.ex. vara företag som hanterar varuförsändelser. Vi levererar endast dina uppgifter till sådana företag för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, hanteras dina personuppgifter enligt uppgifterna i företagets sekretesspolicy.
Oliver Twist kan också dela dina personuppgifter med myndigheterna om vi ska göra det i förhållande till lagstiftningen eller vid misstanke om ett brott.

Överföringar av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer som utgångspunkt att behandlas inom EU/EES, men kan också överföras till ett icke-EU/EES-land som t.ex. USA. Vi överför inte uppgifter till ej säkra tredje länder.
Oliver Twist vidarebefordrar endast dina personuppgifter till ett tredje land om det finns juridiska grunder och tillräckliga garantier för att dina personuppgifter behandlas lagligt. Oliver Twist kommer att vidta alla relevanta juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och på en lämplig skyddsnivå som är jämförbar med och som ligger på samma nivå som skyddet i EU/EES-länder.

Dina rättigheter

Nedan kan du läsa om din rätt till rättelse, radering, begränsning och invändning.
Om du vill använda dina rättigheter ska du kontakta oss.

Rätt att se uppgifter (rätt till tillgång)

Du har rätt att få insyn i de uppgifter som vi behandlar om dig samt en rad ytterligare uppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få oriktiga uppgifter om dig själv rättade. Du har också rätt att få dina uppgifter kompletterade med ytterligare uppgifter, om detta gör dina personuppgifter mer fullständiga och/eller uppdaterade.

Rätt till radering

I vissa tillfällen har du rätt att få uppgifter raderade om dig, inom tidsramen för när vår allmänna borttagning sker.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt till att få en begränsad behandling, kan vi i framtiden bara behandla informationen – med undantag för lagring – med ditt samtycke eller för att fastställa, åberopa eller försvara rättsliga krav eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot vår annars legitima behandling av dina personuppgifter.

Rätt att överföra uppgifterna (dataportabilitet)

Du har i vissa fall rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, generellt använt och maskinläsbart format samt att få överfört dessa personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datatilsynets anvisning om de registrerades rättigheter som du finner på www.datainspektionen.se.

Så gör du användning av dina rättigheter

Du kan använda dina rättigheter genom att kontakta personuppgiftsansvarig via ovanstående kontaktuppgifter, eller genom att skriva till info@oliver-twist.dk. Det kan finnas villkor eller begränsningar till dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du t.ex. har rätt till dataportabilitet i det konkreta fallet – detta beror på de konkreta omständigheterna i samband med behandlingsaktiviteterna.

Klagomål till Datainspektionen

Du har rätt att skicka ett klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter på. Du finner Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår sekretesspolicy och, om så är fallet, meddela på webbplatsen med lämpligt varsel och/eller via de enskilda tjänsterna, där så är lämpligt.

 

Cookiepolicy

Introduktion

Sidorna använder ”cookies” som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller motsvarande med syftet att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik samt målinriktning och frekvensstyrning av innehåll. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Att lagra dina inställningar

Vi använder cookies som hjälper oss komma ihåg dig när du besöker webbsidan igen och för att komma ihåg vilka sidor och vilka särskilda inställningar som du möjligen har valt längs vägen – vi kan använda den informationen för att personifiera innehållet som visas för dig eller för att förhindra att en popup visas flera gånger. Vi registrerar till exempel vilken webbläsartyp du använder och din IP-adress.
Syftet är att optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktion, utarbeta statistik kring användningen av webbplatsen. Vår rättsliga grund för denna behandling är ditt samtycke till cookies.

Vi använder tredjepartscookies som vi tillåter en tredjepart att ställa in via din användning av vår webbplats. Dessa varierar från långvariga cookies (för att komma ihåg dig och dina preferenser) till kortvariga eller sessionsbaserade cookies som löper ut när du stänger ditt webbläsarfönster.
Vi kan använda andra tredjepartscookies (inställda från andra webbplatser, till exempel Google) för att samla in och lagra statistik om webbläsningsmönster eller webbplatsbeteenden och bygga en demografisk profil. Dessa uppgifter samlas in tillsammans med andra besökares uppgifter för att bilda en kollektiv analysrapport. Det är viktigt att komma ihåg att dessa uppgifter uteslutande används för rapportering/statistiska syften.

Översikt över cookies

Google Analytics / Tag Manager (tredjepartscookie)

Oliver Twist använder Google Analytics och Google Tag Manager som utnyttjar cookies för att visa hur besökare interagerar med vår webbplats. De uppgifter som genereras av dessa cookies, inklusive din IP-adress, lagras på Googles servrar i USA.

Vad, om jag inte önskar cookies?

Du har ingen skyldighet att godkänna cookies från vår webbplats, och de flesta webbplatser ger dig möjlighet att avvisa dem. Om du inte önskar att det inhämtas uppgifter bör du radera dina cookies och undvika fortsatt användning av webbplatsen.
Om du raderar eller blockerar cookies riskerar du att webbsidan inte kan fungera optimalt samt att det är innehåll som du inte kan få åtkomst till.

Senast uppdaterad den 10 juli, 2018

Forbrugerpanel
DIBS - Payments made easy