Persondata- og cookiepolitik for
oliver-twist.dk

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan House of Oliver Twist A/S behandler dine personlige oplysninger. Persondatapolitikken gælder for persondata, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via www.oliver-twist.dk (“hjemmesiden”).

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

House of Oliver Twist (“Oliver Twist”, “os”, “vores”, “vi”) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om/fra dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
House of Oliver Twist A/S (Herman Krügers Eftf. A/S)
Børstenbindervej 1
DK-5230 Odense

Tel: +45 66 15 71 17
E-mail: info@oliver-twist.dk
CVR: 49298218

Formålene med brug af personoplysninger

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig og dit brug af hjemmesiden. Det kan være, når du f.eks. foretager køb i webshoppen mv. Vi indsamler også cookies.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Håndtering af ordre i webshoppen
• Kundeservice og support
• Hjemmesideoptimering og statistik for brugen af hjemmesiden

Nedenfor finder du mere information om hvert formål, herunder retsgrundlaget for vores behandling.

Til dig som er webshopkunde

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

• Kontaktoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
• Ordreoplysninger og købshistorik
• Betalingsoplysninger og betalingshistorik

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?

Vi anvender dine personlige oplysninger f.eks. kontaktoplysninger til at kunne administrere dine onlinekøb på www.oliver-twist.dk når vi skal behandle og levere din ordre samt yde service. Vi anvender også dine oplysninger til at håndtere evt. produktreklamationer. Hvis du ikke afgiver de oplysninger, vi anmoder om ved bestilling, kan du ikke fuldføre ordren. Anvendelsen af dine personlige oplysninger er en forudsætning for, at vi kan yde dig den rette kundeservice, administrering og levering af dine bestillinger. Oplysninger om dine køb behandler vi også for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Retsgrundlaget for behandlingerne er således aftalen med dig og lovkrav.
Oliver Twist lagrer også din ordrehistorik, dvs. oplysninger om hvilke varer du har bestilt, ordrenummer, dato og pris. Vi gemmer denne dokumentation for at give dig kvalificeret service samt for at varetage eventuelle klager, reklamationer og krav i henhold til gældende lovgivning. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at kunne yde god service og dermed bidrage til sikker brug af vores varer og foretage de nødvendige vurderinger, opfylde vores forpligtelser og sikre vores rettigheder i forbindelse med klager.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Dine data behandles, så længe de er nødvendige for at administrere din ordre og yde service til dig, samt håndtere eventuelle klager og imødekomme krav i henhold til lovgivning. Medmindre vi har en juridisk forpligtelse til at gemme dine oplysninger længere, vil dine data blive slettet efter maksimalt 12 måneder. F.eks. købsinformationer, købshistorik og leveringsinformationer fra oliver-twist.dk gemmes dog i 5 år, efter købet har fundet sted, i henhold til bogføringslovgivningen.
Vi kan også gemme dine personlige oplysninger i længere tid for at etablere, håndhæve eller forsvare juridiske krav.

Til dig som kontakter vores kundeservice

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi og hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?

Når du kontakter vores kundeservice, behandler vi de personlige oplysninger, du angiver for at administrere din henvendelse. Den lovmæssige ret for denne behandling, er vores og din legitime interesse i at håndtere din sag. Dine oplysninger kan også behandles for at opfylde vores juridiske forpligtelser, jævnfør lovgivningen som f.eks. ”Produktsikkerhedsloven”

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe sagen (reklamationen, klagen m.v.) er i gang, og sletter oplysningerne 2 år fra reklamationsbehandlingens udløb jvf. Købeloven.
Vi kan også gemme dine personlige data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at opfylde en lovlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til gældende lov, eller for at vi kan fastslå, håndhæve eller forsvare juridiske krav

Til dig som besøger vores hjemmeside

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:
• Cookiedata
• IP-adresse

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om din IP-adresse (se også vores cookies-politik). Vi anvender tredjeparts cookies til at indsamle og lagre dine oplysninger, når du besøger vores hjemmeside – læs mere om vores de tredjeparts firmaer vi anvender, og hvordan du deaktiverer cookies i din browser, her: http://minecookies.org/cookiehandtering. Disse oplysninger indsamles for at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside. Desuden bruges oplysningerne til at udarbejde statistikker for brugen af hjemmesiden. Den legitime grund for denne håndtering er vores legitime interesse i at have en velfungerende hjemmeside.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Din oplysninger slettes automatisk hos Google efter 50 måneder. De registrerede og gemte oplysninger opbevares dog af Oliver Twist, så længe der kan drages nytte heraf, og så længe det findes nødvendigt, dog ikke længere end den gældende lovgivning på området tillader. Herefter slettes alle oplysninger, hvilket sker uden varsel.
Vi kan også gemme dine personlige data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at opfylde en lovlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til gældende lov eller for at vi kan fastslå, håndhæve eller forsvare juridiske krav.

Videregivelse af dine personoplysninger

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine persondata for at udføre deres arbejde, har adgang til disse. Dine personlige oplysninger, som videresendes til tredjepart, anvendes kun til at tilbyde dig de ovennævnte tjenester eller hvis det kræves i henhold til lovgivningen.

Oliver Twist videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

• Web-bureauer
• Google
• E-mail service provider (Mailchimp)
• Serviceudbydere (Pakkelabels.dk, PostNord, Dibs by nets)
• CMS-systemer
• Offentlige myndigheder

Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Oliver Twists instrukser for opbevaring og behandling af persondata. Det er endvidere vores ansvar, at opbevaring og behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.
Oliver Twist kan også dele dine personlige oplysninger med andre virksomheder, der behandler dine personlige oplysninger uafhængigt, uden at vi kan kontrollere, hvordan personoplysningerne behandles. Det kan f.eks. være virksomheder, der håndterer vareforsendelser. Vi leverer kun dine oplysninger til sådanne virksomheder for at opfylde vores forpligtelser over for dig. Når dine personlige oplysninger deles med sådanne virksomheder, som er selvstændige persondataansvarlige, håndteres dine personlige oplysninger i overensstemmelse med oplysningerne i selskabets persondatapolitikker.
Oliver Twist kan også dele dine personlige oplysninger med myndighederne, hvis vi skal gøre det i henhold til loven eller ved mistanke om en forbrydelse.

Overførelser af personoplysninger udenfor EU/EØS

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt blive behandlet indenfor EU / EØS, men kan også overføres til et ikke-EU / EØS-land som f.eks. USA. Vi overfører ikke oplysninger til ikke sikre tredjelande.

Oliver Twist håndterer kun dine personlige oplysninger til et tredjeland, hvis der er juridiske grunde og tilstrækkelige garantier for, at dine personlige oplysninger behandles lovligt. Oliver Twist vil tage alle relevante juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger behandles sikkert og med et passende beskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med og på samme niveau som beskyttelsen i EU-/EØS-lande.

Dine rettigheder

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysningerne (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Sådan gør du brug af dine rettigheder

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at skrive til info@oliver-twist.dk. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ændringer i vores persondatapolitik

Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at ændre vores persondatapolitik og giver i så fald meddelelse på hjemmesiden med et passende varsel og/eller på de enkelte tjenester, når dette er relevant.

Cookiepolitik

Introduktion

Denne hjemmeside anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre trafikmåling og statistik samt målretning og frekvensstyring af indhold. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

At gemme dine indstillinger

Vi bruger cookies til at hjælpe os med at huske dig, når du besøger hjemmesiden igen og til at huske, hvilke sider, og hvilke særlige indstillinger, som du måske har valgt undervejs – vi kan bruge de oplysninger til at personliggøre det indhold, der bliver vist dig eller at undgå, at eksempelvis en pop-up bliver vist to gange. Vi registrerer fx hvilken type browser du bruger og din IP-adresse.

Formålet: er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, udarbejde statistik over brug af hjemmesiden. Vores retsgrundlag for denne behandling er dit samtykke til cookies.
Vi gør brug af tredjepartscookies, som vi tillader en tredjepart sætte via din brug af vores hjemmeside. De varierer fra langsigtede cookies (for at huske dig og dine præferencer) til kortsigtede eller sessionsbaserede cookies, som udløber, når du lukker dit vindue i browseren.
Vi kan gøre brug af andre tredjeparts-cookies (indstillet fra andre websites, som eksempelvis Google) til at indsamle og opbevare statistikker om browsing-mønstre eller hjemmesideadfærd og opbygge en demografisk profil. Den data er indsamlet sammen med andres besøgsdata for at danne en kollektiv analyserapport. Det er vigtigt at bemærke, at denne data udelukkende bruges til rapportering/statistiske formål.

Oversigt over cookies

Google Analytics / Tag Manager (tredjeparts cookie)

Oliver Twist bruger Google Analytics og Google Tag Manager, som benytter cookies til at vise, hvordan besøgende interagerer med vores hjemmeside. De oplysninger, der genereres af disse cookies, herunder din IP-adresse, lagres på Googles servere i USA.

Hvad, hvis jeg ikke ønsker cookies?

Du er ikke forpligtet til at acceptere cookies fra vores hjemmeside, og de fleste browsere giver dig mulighed for at afvise dem. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden.
Hvis du sletter eller blokerer cookies risikerer du at websitet ikke fungerer optimalt samt, at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en

Sidst opdateret: d. 9. juli, 2018

 

 

 

Forbrugerpanel
DIBS - Payments made easy